Medlemsenkät Öppenträning

Ditt namn och  din mailadress  är inte obligatoriskt för att fylla i enkäten. (ibland kan det vara skönt att få vara anonym!) Men det är ett verktyg för oss att kunna nå dig!


Stort tack för din medverkan!