Träna tillsammans

Den som vill ha sällskap och träna kan använda sig av formuläret här nedan för att bjuda in till träning.
När vi anordnar organiserad träning kommer vi att anonnsera det här på hemsidan.

Så här kan de se ut när vi är på träning.

Anders & Pling

Agneta & Peps

Anna-Lena & Co

Kia och Five