Arbetsgrupper 2018

dfafafasfasf
fasafafafafas

Utställningsgrupp

Kia Dahlström                                                              
Sammankallande
Lillemor Olsson
Elisabeth Lundinxcvv
Birgitta Offnegårddasdsd
Eva-Lena Sundholm
Kia Dahlström

Jaktgrupp

Christer FriskSammankallande
Kia Dahlström
Mikael Ernerfeldt
Veronica Vågstedt Wärme
Eva Lena Sundholm