Arbetsgrupper 2018

dfafafasfasf
fasafafafafas

Utställningsgrupp

Helene Lindqvist                                                          
Sammankallande
Anna Andersson
Christer Frisk
Dan Bergkvistxcvv
Elisabeth Lenzsd
Mikael Ernerfeldt
Sofia Selin

Jaktgrupp

Elisabeth LenzSammankallande
Anna Andersson
Christer Frisk
Dan Bergkvist
Helene Lindqvist 
Mikael Ernerfeldt
Sofia Selin