Kommittéer 2017

dfafafasfasf
fasafafafafas

Utställningskommittén

Anna-Lena HolmbergSammankallande
Elisabeth Lundinxcvv
Lotta Moberg
Karin Smedlundasda
Birgitta Offnegårddasdsd
Sara Nyström
Eva-Lena Sundholm
Kia Dahlström
Carina Svensson

Jaktkommittén

Christer FriskSammankallande
Carina Rosenholm
Kia Dahlström
Mikael Ernerfeldt
Veronica Vågstedt Wärme
Anna-Lena Holmberg
Carina Rosenholm
Eva Lena Sundholm
Sara Nyström