Styrelse och valberedning 2018

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet.

Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PuL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Genom att klicka i våra rutor, tex i samband med kurser, så samtycker du till att vi, SSRK Sundsvall, behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PuL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter du lämnar, tex till maillista, styrelse, kommittéer alt. bokar en kurs, (namn och kontaktuppgifter mm), sparas i vårt medlemregister. Uppgifterna kommer endast att behandlas av SSRK Sundsvall. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.

 
 
Titel och namn                Mailadress                                
Ordförande
Kia Dahlström
ordforande@ssrksundsvall.se
Vice ordförande
 Lena Erikson viceordforande@ssrksundsvall.se
Sekreterare
Kicki Jonsson Sekreterare@ssrksundsvall.se
Kassör
Carina Svensson                            kassor@ssrksundsvall.se
Ledamot
Mikael Ernerfeldt ledamot@ssrksundsvall.se
Dan Bergqvist ledamot1@ssrksundsvall.se
Utställningsansvarig
Vakant       utstallningssekreterare@ssrksundsvall.se
Utbildningssekreterare
Mikael Ernerfeld                         ledamot@ssrksundsvall.se
Retrieveransvarig
Christer Frisk retriever@ssrksundsvall.se
Viltspårsekreterare
Christer Frisk viltsparsekreterare@ssrksundsvall.se
Spanielsekreterare
Lena Eriksson spanielsekreterare@ssrksundsvall.se
Valberdning
Anna-Lena Holmberg      allfeathers@hotmail.se  
Veronica Vågstedt-Wärme veronica.vagstedt-warme@outlook.com
Webmaster
Anders Ellsén webmaster@ssrksundsvall.se
Revisorer
Thomas Holmgren
Bengt Ohlsson