Mail lista.

A

B
Gun-Marie Boers                                                      marie.boers@web.de
Charlotte Bostedt                                                 lottabostedt@hotmail.se
Dan Bergkvist                                                         dan.bergkvist@one.se
C

D
Kia Dahlström                                                  Kia.k.dahlstrom@telia.com
E
Åsa Eriksson                                             eriksson@goldengrabbarna.se
Susanne Englund                                             sussi.englund@gmail.com
Anette Ekholm                                                       tanten56@hotmail.com
Anders Ellsén                                                   anders1ellsen@gmail.com
Kristina Ekegerd                                             Kristina.ekegerd@telia.com
F
Anna Fohlin                                                              a.fohlin@outlook.com
Per Fohlin                                                              per.fohlin@outlook.com
Anita Forslin                                                      anita.forslin@sundsvall.se
Rose-Marie Fröling                                            mimmis_69@hotmail.com
   
G
Annki Gunnarsson                                            annki.gunnarsson@live.se
Kristina Gustafsson                         Kristina.Gustafsson12345@mail.com
Grelzgårdens kennel                                         vilding2006@hotmail.com
H
Anna Hofling                                                                annhof@gmail.com
Lena Hildingsson                                               vilding2006@hotmail.com
Anna Holter                                                                      anna@wifsta.net
Anna-Lena Holmberg                                             allfeathers@hotmail.se
Ulla-Kari Holmström                                   ulla-kari.holmstrom@telia.com
Jenny Håkansson                                       jenny.hakansson@bahnhof.se
I
J

Gudrun Jonsson                                        Gudrun.jonsson48@gmail.com
Kicki Jonsson                                                   jonsson.kristina@telia.com
Karolina Jirdén                                                       karjon83@hotmail.com
K
Åsa Karlsson                                                     asathillberg@hotmail.com
Martin Kling                                                          martin.gnilk@gmail.com
L
Fredrik Lindberg                                             advokat.lindberg@telia.com
Gudrun Lindberg                                        gudrun.lindberg53@gmail.com
Anette Lövgren                                             anette.lovgren@hotmail.com
Elisabeth Lundin                                             elisabeth.lundin@ronnes.se
Gunilla Lindgren                                            gunilla.lindgren@begroup.se
Helene Lindqvist                                              helene.cahling@gmail.com
Elisabeth Lundin                                    elisabeth.lundin2019@gmail.com
M
Mats Meiton                                                       mats.meiton@bahnhof.se
Anita Martens                                                      anita.martens@home.se
Viktoria Mikaelsson                                                  vikkan2@hotmail.com
N
Annelie Nilsson                                             pumanannelie@hotmail.com
Ulrik Norberg                                                       ulrik.norberg@gmail.com
Åsa Nordgren                                                       asaklinga@hotmail.com
O
Lars Olsen                                                           lars.olsen97@gmail.com
Lillemor Ohlsson                                                      lillemor@letsswing.se
P
Maria Persson                                            mariaaapersson@outlook.com
Siv Persson                                                             perssonsiv@telia.com
Ingrid Persson                                                 ingrid.u.persson@telia.com
Ingrid Persson                                                   ingrid_persson@telia.com
R
Lasse Ramqvist                                         lars.rahmqvist@boxermail.com
Karin Rask                                                                  karinrask@telia.com
Mariette Rohlertz                                          mariette.rohlertz@gmail.com
Ingela Rosenholm                                        ingelarosenholm@gmail.com
S
Inger Sahlén                                                          inger.sahlen@telia.com
Camilla Salli                                                          camilla.salli@gmail.com
Ann Sandström                                                    anngustin@hotmail.com
Maria Sten                                                                maria.sten@spray.se
Ida Ström                                                           idastrom76@hotmail.com
Eva-Lena Sundholm                                       eva-lena.sundholm@live.se
Carina Svensson                                              carina.svensson@seko.se
Emilia Sällbom                                                       emiliias_@hotmail.com
Karin Söderlund                                                       1951kms@gmail.com
T
Carina Tolf                                                       Carina@gracehunters.com
V
Jenny Vestin                                                    Jenny.Vestin@swedgeo.se
Ulla Wikström                                                        ukl.wikstrom@telia.com
Anders Witzoe                                                       a_witzoe@hotmail.com
Veronica Vågstedt Wärme                            veronica.warme@hotmail.se
Y
Å
Ä
Ö

Inger Öhrn                                                                inger.ohrn@telia.com
Gunilla Öst                                                           gunilla.ost@hotmail.com

Mitt namn och mail adress

Denna mail lista är öppen för alla medlemmar.
När man anmäler sig till denna maillista, så har man givit samtycke till att dessa personuppgifter behandlas med stöd av GDPR, för att genomföra tex utskick om kommande aktiviteter, kursanmälan samt studiefrämjandes kursregister.

Finns du med i mail listan?

Om inte, skicka in dina uppgifter 
till oss, så fixar vi det direkt.