Medlemsenkät

Ditt namn, din mailadress och ditt telefonnummer är inte obligatoriskt för att fylla i enkäten. (ibland kan det vara skönt att få vara anonym!) Men det är ett verktyg för oss att kunna nå dig!


Stort tack för din medverkan!