Jaktprov

Vår målsättning är att vi hela tiden ska bli lite bättre varje år. Sundsvalls provet ska vara något som varje startande och funktionär kommer ihåg som det bästa.

Nyheter på jaktprovet 2021

Årets nyhet är ???

Till dig som anmäler sig som funktionär. Vi kommer att tilldela alla uppgifter i turordning som ni anmält er, och försöka uppfylla allas önskan så gott det går. Funktionärslistan mailas ut till alla som anmält sig efter att provet är lottat och klart, den 28/9

Anmälan stängd