Jaktprov

Vår målsättning är att vi hela tiden ska bli lite bättre varje år. Sundsvalls provet ska vara något som varje startande och funktionär kommer ihåg som det bästa.

Till dig som anmäler sig som funktionär. Vi kommer att tilldela alla uppgifter i turordning som ni anmält er, och försöka uppfylla allas önskan så gott det går. Funktionärslistan mailas ut till alla som anmält sig efter att provet är lottat och klart.

Har du jobbat som funktionär?Samarbetsavtalet gäller exkludering från lottning på prov i någon av avdelningarna som ingår i avtalet. Läs mer om avtalet på SSRK VN hemsida genom att klicka på länken ovan.

Ordinarie jaktprov
26-27 Aug2023

Anmäl dig som funktionär på jaktprovet