Sektionens Mål och Verksamhet

Sektionernas mål och verksamhets paragrafer
§ 1 MÅL
Sektionen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för dessa stadgar samt
SSRKs avdelningsstadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva avdelningens lokala
verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionen ska också vara
avdelningen behjälplig vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och
utställningsverksamhet.
 
§ 2 VERKSAMHET
För att förverkliga sitt mål ska sektionen
1. utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma
till användning
2. informera och sprida kunskap om SSRK – dess mål, organisation och arbetsformer
3. informera om klubbens raser och dess användningsområden
4. på uppdrag av avdelningsstyrelsen arbeta med arrangemang runt avdelningens officiella prov och utställningar i enlighet med SSRKs och SKKs bestämmelser
5. anordna inofficiella verksamheter i enlighet med avdelningens direktiv
6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av avdelningsstyrelse eller när annan anledning föreligger
7. delta i de möten som avdelningsstyrelsen sammankallar till
8. delta i samråd inom och utom SSRK-organisationen

Riktlinjer gällande Covid-19

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisation. Detta gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om arrangera prov. tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till den 31 maj 2020. Men kan förlängas vid behov.
Enda undantaget är verksamhet där högst 10 personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från annan del av landet eller utlandet.
Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymtom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.