Vilt till medlemmarna

Styrelsen har beslutat att fortsätta att sälja vilt till medlemmarna även under 2021. Men det kommer bli med ett mer begränsat sortiment än tidigare.

Vilka sorters vilt finns det?

Med hänsyn till många olika saker så kommer vi inte att annonsera med vad vi har för sorter. Det får man reda på vid försäljningen.

Försäljning av vilt

Försäljning av vilt går till på följande sätt. Köparen kontaktar Christer Frisk på ordforande@ssrksundsvall.se
Uppge namn, telnr och hur många vilt ni vill köpa. Ni blir sedan kontaktade, och en tid bokas när ni kan hämta viltet i förrådet. Betalning sker endast med Swish 123-370 57 12 vid utlämnandet.