Ordförande

Ewa Löwenstein
ordforande@ssrksundsvall.se
 

Retriever

Josefine With
retriever@ssrksundsvall.se
 

Utställning

Eva-Lena Sun/Grö
utstallning@ssrksundsvall.se
 

Webbmaster

Adjungerad Utb

Louise Tjernberg
070-233 10 25

Vice orförande

Dan Bergkvist
v-ordforande@ssrksundsvall.se

070-317 70 73

Spaniel

Eva-Lena Sun/Grö
spaniel@ssrksundsvall.se
070-632 76 06

Utbildning

Louise Tjernberg
utbildning@ssrksundsvall.se

Suppleant

Karin Strand
ledamot@ssrksundsvall.se

Sekreterare

Britt-Inger Wallin
sekreterare@ssrksundsvall.se
 

Adjungerad Tolling

Magdalena Persson
tolling@ssrksundsvall.se
 

FB-R

Valberedningen


(sammankallande)

 

Kassör

Dan Bergkvist
kassor@ssrksundsvall.se
070-317 70 73

Viltspår

Christer Frisk
viltspar@ssrksundsvall.se
Viltspårdomare
Viltspårsinstruktör

Information

Dan Bergkvist
info@ssrksundsvall.se
070-317 70 73

Revisorer

Thomas Holmgren
Bengt Ohlsson