Ordförande

Ewa Löwenstein
ordforande@ssrksundsvall.se
 

Retriever

Utställning

Webbmaster

Josefine With
webb@ssrksundsvall.se

Vice orförande

Britt-Inger Wallin

Spaniel

Eva-Lena Sun/Grö
spaniel@ssrksundsvall.se
070-632 76 06

Utbildning

Suppleant

Karin Strand
Josefine With

Sekreterare

Adjungerad Tolling

FB-R

Valberedningen

Kassör

Britt-Inger Wallin
kassor@ssrksundsvall.se

Viltspår

Jenny Vestin
viltspar@ssrksundsvall.se
 

Information

Revisorer

Thomas Holmgren
Bengt Ohlsson